Milla Soro

Milla Soro
FI

Puheterapeutti

+358401971948

milla.soro@hlsfondo.fi

  • Tampere

Työskentelen puheterapeuttina Pirkanmaan alueella. Asiakkaani ovat lapsia, joilla on erilaisia kielenkehityksen-, puheentuoton- ja vuorovaikutuksen haasteita. Terapian toteuttaminen asiakkaan lähiympäristössä ja lähiyhteisön ohjaus ovat tärkeä osa työtäni. Puheterapeuttina minua kiinnostavat erityisesti viivästyneen kielenkehityksen, kehityksellisen kielihäiriön ja lukemisvalmiuksien kuntouttaminen sekä vuorovaikutus- ja leikkitaitojen tukeminen. Käytän terapiassa paljon kuvia ja tukiviittomia kommunikointia ja puhetta tukevina menetelminä. Toteutan puheterapiaa tarvittaessa myös etäkuntoutuksena.