Julia Lindvall

Julia Lindvall
FI

Puheterapeutti

040 197 1953

julia.lindvall@hlsfondo.fi

  • Tampere

Työskentelen puheterapeuttina Pirkanmaan alueella. Asiakaskuntaani kuuluu tällä hetkellä lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia puheen tuoton tai ymmärtämisen, kielen kehityksen tai vuorovaikutuksen haasteita. Puheterapeuttina minua kiinnostavat erilaiset kielelliset ja äänteelliset pulmat, autismin kirjon häiriöt, dysleksia sekä huuli- ja suulakihalkioihin liittyvät puheen erityispiirteet. Minulla on kokemusta myös lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista.