Josefine Markula

Josefine Markula
FI SV

Puheterapeutti

+358400385718

josefine.markula@hlsfondo.fi

  • Turku
FIN:

Työskentelen puheterapeuttina Turun seudulla. Asiakaskuntaani kuuluu tällä hetkellä lähinnä lapsia, joilla on vuorovaikutukseen, puheen tuottoon ja puheen ymmärtämiseen liittyviä vaikeuksia. Olen valmistumisen jälkeen käynyt puhemotoriikkaan ja epäselvän puheen kuntouttamiseen liittyvät koulutukset. Annan puheterapiaa suomeksi ja ruotsiksi.

SWE:

Jag arbetar som talterapeut i Åbo med omnejd. För tillfället består min klientgrupp främst av barn, som har svårigheter med växelverkan, talproduktion och språkförståelse. Efter min utexaminering har jag gått tilläggsskolningar om talmotorik och om hur man rehabiliterar otydligt tal. Jag ger talterapi på svenska och finska.