Johanna Ruusuvuori

Johanna Ruusuvuori
FI

Puheterapeutti, tiimikoordinaattori

+358408098609

johanna.ruusuvuori@hlsfondo.fi

  • Tampere
FIN:

Työskentelen puheterapeuttina Pirkanmaan alueella. Asiakaskuntaani kuuluu tällä hetkellä lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, puhemotorinen vaikeus, kehitysvamma, autismin kirjon häiriö tai syömisvaikeus. Minulla on kokemusta myös monikielisten asiakkaiden kanssa työskentelemisestä. Käytän työssäni päivittäin tukiviittomia ja kuvakommunikoinnin menetelmiä sekä tarvittaessa erilaisia teknisiä kommunikoinnin apuvälineitä. Olen suorittanut muun muassa S.O.S Feeding ja OPT1 –koulutukset, joiden kautta olen saanut lisätietoa lasten syömistaitojen motoriikan ja sensoriikan kuntouttamisesta.