Hilkka Kemppainen

Hilkka Kemppainen
FI SV

Puheterapeutti

Vapaalla / ledig

+358503273558

hilkka.kemppainen@hlsfondo.fi

  • Turku

Vapaalla

Ledig

FIN:

Työskentelen puheterapeuttina Turun, Laitilan ja Paimion alueilla. Asiakkaani ovat tällä hetkellä pääosin lapsia ja nuoria joilla on kielellinen erityisvaikeus, puhemotorisia pulmia, autismikirjon häiriö tai Downin oireyhtymä. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot ovat tärkeä osa työtäni. Useat asiakkaistani ovat monikielisiä ja annan puheterapiaa sekä suomen- että ruotsinkielellä.

SWE:

Jag arbetar som talterapeut i Åbo, Letala och Pemar. Just nu arbetar jag främst med barn och unga som har specifika språkliga svårigheter, talmotoriska svårigheter, autismspektrumstörning eller Downs syndrom. Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder är en viktig del av mitt arbete. Flera av mina klienter är flerspråkiga och jag ger talterapi på både svenska och finska.