Cristel Merilä

Cristel Merilä
FI SV ES

Puheterapeutti

+358400393901

cristel.merila@hlsfondo.fi

  • Turku
FIN:

Tällä hetkellä arvioin sekä kuntoutan erityisesti lapsia, joilla on erilaisia kommunikaatiohaasteita. Tähän sisältyvät esimerkiksi kielen kehityksen erityisvaikeudet ja kielen motorisen tuoton pulmat. Minulla on kokemusta myös aikuisneurologisista asiakkaista ja annan puheterapiaa suomeksi, ruotsiksi ja espanjaksi.

SWE:

Jag bedömer och rehabiliterar för det mesta barn med olika typer av kommunikationsproblem. Närmast handlar det om barn med problem i språkutvecklingen och barn med munmotoriska svårigheter. Jag har även erfarenhet av vuxenneurologiska klienter och jag ger talterapi på finska, svenska och spanska.

SPA:

Evalúo y rehabilito especialmente a niños con diferentes problemas en la comunicación. Esto incluye, por ejemplo, las dificultades particulares del desarrollo del lenguaje y los problemas motrices del habla. También tengo experiencia con adultos con problemas neurológicos y ofrezco terapia del habla en finés, sueco y español.