Alexandra Ek

Alexandra Ek
SV FI

Talterapeut, Puheterapeutti

Vapaalla

+358401662433

alexandra.ek@hlsfondo.fi

  • Porvoo
SWE:

Jag arbetar som talterapeut på svenska och på finska i Borgå, Lovisa och Sibbo. Jag ger både individuell talterapi och talterapi i grupp, samt gör bedömningar av tal- och språkutvecklingen. För mig är det viktigt att bygga upp en bra och trygg relation med klienten. Jag har erfarenhet av att arbeta med barn med olika tal-, språk- och kommunikationssvårigheter och använder i mitt arbete alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder.

FIN:

Toimin puheterapeuttina suomen- ja ruotsinkielellä Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Annan yksilöllistä puheterapiaa ja puheterapiaa ryhmässä ja teen myös arviointeja puheen- ja kielen kehityksestä. Minulle on erityisen tärkeää luoda hyvä ja luottavainen suhde asiakkaaseen. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten kanssa, joilla on vaikeuksia puheen-, kielen- ja vuorovaikutuksen kanssa. Käytän töissäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja.